דובים כלבים וקופים מפרווה להדפסה

דובים/כלבים/קופים בשלל צבעים ובשלל גדלים 

מפרווה איכותית ונעימה למגע להדפסת סובלימציה

כולל חולצה להדפסה

בטיחותי ומאושר לשיווק ע"י מכון התקנים הישראלי

 

30 ס"מ  

40 ס"מ 

50 ס"מ 

80 ס"מ 

 

 

דובים כלבים וקופים מפרווה להדפסה